Praviĺna!

Spalučeńni halosnych u zapazyčanych slovach §9

 1. Kali spalučeńni io, jo vymaŭliajucca jak dva sklady, tady jany na piśmie abaznačajucca:
  pamiž zyčnymi – litarami ijo (yjo) pad naciskam i ija (yja) nie pad naciskam: bijolah, bijohraf, daminijon, Lijon, aksijoma, biblijohraf, Halakcijon, Hiesijod, patryjot, racyjon, radyjola, stadyjon, bastyjon; bijalóhija, biblijatéka, hielijatróp, pijaniér, ažyjatáž, pieryjadýčny, patryjatýzm, akcyjaniérny, nacyjanáĺny, racyjanalizátar;
  u pačatku slova – litarami io pad naciskam i ia nie pad naciskam: ión, iónny, Iósif; Ianíčnaje mora, iańijcy, ianizácyja, Iakaháma, Iarkšýr, Iaškár-Alá, Iaán.

 2. Kali spalučeńni io, jo vymaŭliajucca jak adzin sklad, tady na piśmie jany pieradajucca:
  paślia halosnych – praz jo pad naciskam i ja nie pad naciskam: rajon, rajonny, major, Majoraŭ, Lajola; majanéz, majarán, majarát, rajaníravańnie;
  u pačatku slova – praz jo: joh, johurt, jod, jodzisty, jot (huk), jota (litara), jotacyja, jodaform, jodnavaty, jotavany.

 3. Spalučeńnie ije abaznačajecca na piśmie litarami ije (yje): hihijéna, klijént, aŭdyjéncyja, aryjentácyja, abituryjént, klijentúra, ijerárchija, ijéna, ijeróhlif, Ijerusalím, ijerychónśki.

 4. Spalučeńnie jje zaŭsiody vymaŭliajecca jak adzin sklad i na piśmie ŭ pačatku slova i paślia halosnych pieradajecca praz je: jezuit, prajekt, kanviejer, trajektoryja, Fiejerbach, Majerava, faje.

 5. Spalučeńnie ia abaznačajecca na piśmie litarami ija (yja) niezaliežna ad miesca nacisku: avijácyja, lijána, hienijáĺny, Ilijáda, entuzijázm, fartepijána, pijaníst, sacyjalízm, sacyjáĺny, varyjánt, materyjál, materyjalízm, dyjámietr, dyjapazón, dyjafráhma.

 6. Spalučeńnie ja na piśmie pieradajecca:
  paślia halosnych i ŭ pačatku slova – praz ja: rajaĺ, pliajada, sakvajaž, lajaĺny, Savoja, Malaja, Maja, jarus, jachta, jard, jachant, jatahan;
  paślia zyčnych l, s, c (miakkaha), dz i nieprystavačnych n i z – praz ija, paślia astatnich zyčnych – praz ’ja: miĺjard, miĺjardny, kaĺjan, madźjar, aĺjans, miĺjarder, saf’jan.

Zapościć
Adpravić