Praviĺna!

Zyčnyja litary §10

  1. Dlia abaznačeńnia zyčnych hukaŭ u bielaruskaj movie vykarystoŭvajecca 21 litara: b, v, h, d, ž, z, j, k, l, m, n, p, r, s, t, ŭ, f, ch, c, č, š.

  2. Asobnyja huki nie majuć śpiecyjaĺnych litar: afrykaty [dž], [dz] i miakki [dz’] pieradajucca na piśmie adpaviedna spalučeńniami litar d i ž, d i z: chadžu, vadžu, ksiandzy, pendzaĺ, chadziŭ, vadziŭ, dziuny, dzień, dziva.

  3. Huk [j] pieradajecca abo litaraj j (na kancy sklada paślia halosnych: rejka, maj), abo litarami je, jo, i, ju, ja, jakija adpaviedna abaznačajuć spalučeńni hukaŭ [je], [jo], [ji], [ju], [ja] ŭ pačatku slova, paślia halosnych, apostrafa, raździaliaĺnaha miakkaha znaka i ŭ (u nieskladovaha): jama, jomki, jechać, iniej, juška, majanez, ab’java, pad’jom, pad’jechać, raz’jušany, ujecca, ujun, major, miedaĺjon, salaŭi, saĺju, aĺjans, saŭju.

Zapościć
Adpravić