Praviĺna!

Koska ŭ biazzlučnikavym skazie §57

  1. Koskaj addzialiajucca častki skladanaha biazzlučnikavaha skaza, jakija pa sensie i intanacyjna źviazany pamiž saboj.
    Napryklad:
    Ćvituć luhi, žaŭcieje prosa, uzdymaje žyta kalasy (S.Hrachoŭski).
    Nieba siejala ciaplo, cioply doždžyk cierušyŭ, u dumkach radasna bylo, biehli pieśni ad dušy (Ja.Kupala).
    Ad ziamli da samych čuboŭ na drevach nie bylo nivodnaj halinki, śliady ad usich kolišnich halinak daŭno zaplyli žyvoj smaloju, zhladzilisia, kara nad imi samknulasia (V.Karamazaŭ).
Zapościć
Adpravić