Praviĺna!

Koska ŭ skladanazlučanym skazie §56

 1. Koskaj addzialiajucca častki skladanazlučanych skazaŭ, jakija ab’jadnany zlučnikami i, dy (u značeńni «i»), dyj (dy i), abo (aĺbo), ci.
  Napryklad:

  Iduć ad kožnaha pierona na ŭschod i zachad ciahniki, i ad apošniaha vahona dalioka śvieciać ahańki (S.Hrachoŭski).
  Praplyvie huk bajaźliva pa-nad luham, pa-nad nivaj u źniamiely śviet, dy znoŭ cicha-cicha stanie (Ja.Kolas).
  Ad zaviei nie bylo vidać ahnioŭ navat niedaliokich viosak, dy i bliźkija išli ŭ ciemry liedź prykmietnymi mutnymi znakami (I.Mieliež).

 2. Pierad zlučnikami i, dy (u značeńni «i»), abo, ci koska nie stavicca:
  kali ŭ skladanazlučanym skazie (zvyčajna ŭ pačatku) jość ahuĺny člien, jaki adnosicca da pieršaj i da druhoj častak, abo ahuĺnaja čaścica ci pabočnaje slova.
  Napryklad:

  Dzie-nidzie ŭ harodčykach, lia hankaŭ čyrvanieli viasnovyja kvietki i zaćvitaŭ bez (V.Bykaŭ).
  Praz niejki čas viecier razahnaŭ chmary ŭ vyšyni i doždž ścich (I.Mieliež).
  Toĺki vierchaviny sosnaŭ huli liedź čutna dy šaliaścieli trapiatkija asiny (M.Lyńkoŭ);
  kali častki skladanazlučanaha skaza z’jaŭliajucca biezasabovymi (adnarodnymi pa značeńni), niapeŭna-asabovymi abo naminatyŭnymi skazami, a taksama kali majuć formu pytaĺnych, pabudžaĺnych ci kličnych skazaŭ.
  Napryklad:
  Cišynia i prastor (E.Ahniaćviet).
  Koĺki radaści i koĺki zachaplieńnia!

 3. Koskaj addzialiajucca častki, jakija ab’jadnany ŭ skladanazlučany skaz zlučnikami alie, a, dy (u značeńni «alie»), ž (ža), , adnak, zatoje, toĺki i inš.
  Napryklad:

  Navoddaliek čulisia strely, alie tut bylo ŭžo cicha (I.Mieliež).
  Martyn astaŭsia ŭ chmyźniaku, a dzied Talaš źnik z vačej, rasplyŭsia ŭ ciemradzi (Ja.Kolas).
  I čužomu navučajsia, dy svajho nie curajsia (Prykazka).
  Mikita mocna pastukaŭ u dźviery, adnak z kabinieta nichto nie azvaŭsia (M.Zarecki).
  Na vulicy skrypka hraje, mianie ž maci nie puskaje (Narodnaje).
  Zaviarnuŭsia [Bruj] i chacieŭ užo iści nazad, až z piečy pačuŭsia holas: «Chto tam?» (Ja.Kolas).

 4. Koskaj addzialiajucca častki, jakija ab’jadnany ŭ skladanazlučany skaz pry dapamozie paŭtornych zlučnikaŭ i… i, ni… ni, to… to, nie to… nie to, abo (aĺbo)… abo (aĺbo), ci… ci, ci to… ci to.
  Napryklad:

  I chvaliujecca pšanica, i dryžyć piaščotna haj (P.Broŭka).
  Ni kolas na nivie nie ŭskalychniecca, ni list na drevie nie ŭzvaruchniecca (Ja.Kolas).
  Abo ich [ptušak] tut nie bylo, abo jany prosta nie advažvalisia padavać holasu (Ja.Kolas).
  Ci to stohnie bura, ci to vichor huliaje.

Zapościć
Adpravić