Praviĺna!

Koska pry slovach i spalučeńniach sloŭ, jakija ŭdakladniajuć abo abmiažoŭvajuć značeńnie inšych sloŭ u skazie §51

  1. Koskami vydzialiajucca akaličnaści, vyražanyja slovami i spalučeńniami sloŭ sa značeńniem miesca, času, sposabu dziejańnia i inš., jakija stajać pobač i ŭdakladniajuć, kankretyzujuć ci ŭzmaćniajuć sens papiarednich sloŭ, što majuć boĺš šyrokaje značeńnie. Napryklad:
  1. Kali druhaja akaličnaść maje boĺš šyrokaje značeńnie, čym papiaredniaja, to jana nie ŭdakladniaje, a toĺki pajaśniaje papiaredniuju i koskami nie vydzialiajecca. Napryklad:
  1. Kali druhaja akaličnaść u adnosinach da papiaredniaj maje boĺš vuzkaje značeńnie, alie pa sensie i intanacyjna nie vydzialiajecca, to pamiž imi koska nie stavicca. Napryklad:
  1. Kali ŭ skazie stajać pobač adna za adnoj try i boĺš akaličnaści, z jakich nastupnaja ŭdakladniaje papiaredniuju, alie apošniaja nie maje ŭdakladniaĺnaha značeńnia, to paślia jaje koska nie stavicca. Napryklad:
  1. U tvorach mastackaj litaratury i ŭ pieryjadyčnym druku pry vydzialieńni ŭdakladniaĺnych akaličnaściej z uzmaćniaĺnym značeńniem časam užyvajecca praciažnik. Napryklad:
  1. Koskami vydzialiajucca akaličnaści, vyražanyja slovami i spalučeńniami sloŭ, jakija ŭdakladniajuć, padkreślivajuć značeńnie papiaredniaha prymietnika, zajmieńnika i inš. Napryklad:
  1. Koskami vydzialiajucca spalučeńni sloŭ i asobnyja slovy, jakija ŭdakladniajuć abo abmiažoŭvajuć, vydzialiajuć ci ŭzmaćniajuć sens papiarednich ci nastupnych sloŭ, dalučajučysia da ich niepasredna abo pry dapamozie vyrazaŭ u tym liku, u tym liku i, aprača (aproč), akramia, amaĺ, za vykliučeńniem, haloŭnym čynam, pa proźviščy (pa mianušcy i inš.), heta značyć, tak zvany, abo, ci (u značeńni «heta značyć»), asabliva, navat, napryklad, jak, u pryvatnaści, i ŭ pryvatnaści, i prytym i inš. Napryklad:
  1. Kali spalučeńni sloŭ z aprača, akramia i inšymi majuć pry sabie ŭzmaćniaĺnuju čaścicu i, to jany zvyčajna koskami nie vydzialiajucca. Napryklad:
Zapościć
Adpravić