Praviĺna!

Koska pry adasoblienych aznačaĺnych zvarotach i slovach §49

  1. Koskami vydzialiajucca: dapasavanyja aznačeńni, vyražanyja dziejeprymietnikavymi i prymietnikavymi slovazlučeńniami, što stajać paślia nazoŭnika, jaki pajaśniajuć. Napryklad:
  1. Dapasavanyja aznačeńni, vyražanyja prymietnikami i dziejeprymietnikami, adzinočnyja i z pajaśniaĺnymi slovami, adasabliajucca i vydzialiajucca koskami i ŭ tym vypadku, kali pry ich zajmieńnik adsutničaje, alie padrazumiavajecca: Zaniaty dumkami, [ja] i nie zaŭvažyŭ, jak nadyšoŭ viečar.

  2. Kali da adnaho nazoŭnika abo zajmieńnika ŭ skazie adnosiacca niekaĺki adasoblienych aznačeńniaŭ, vyražanych dziejeprymietnikavymi i prymietnikavymi slovazlučeńniami abo adzinočnymi aznačaĺnymi slovami, to jany raździaliajucca koskami jak adnarodnyja člieny skaza. Napryklad:

  1. Nie adasabliajucca i nie vydzialiajucca koskami dapasavanyja aznačeńni, vyražanyja adzinočnymi prymietnikami i dziejeprymietnikami, što stajać paślia nazoŭnika, jaki pajaśniajuć i z jakim utvarajuć adno sensavaje celaje. Napryklad:
  1. Nie vydzialiajucca koskami dapasavanyja aznačeńni, vyražanyja prymietnikami i dziejeprymietnikami (z pajaśniaĺnymi slovami abo biez ich), jakija pry ciesnaj suviazi z dziejaslovam stanoviacca imiennaj častkaj vykaźnika. Napryklad:
  1. Adasabliajucca i vydzialiajucca koskami: niedapasavanyja aznačeńni, vyražanyja nazoŭnikami va ŭskosnych sklonach (z pajaśniaĺnymi slovami i biez ich), z prynazoŭnikami i, radziej, biez prynazoŭnikaŭ. Napryklad:
  1. Vydzialiajecca koskami prydatak da nazoŭnika abo asabovaha zajmieńnika, jaki jość abo padrazumiavajecca ŭ papiarednim skazie ci ŭ častcy skladanaha skaza:
Zapościć
Adpravić