Praviĺna!

Koska pamiž slovami, jakija paŭtarajucca §47

 1. Koskaj raździaliajucca adnoĺkavyja slovy i radziej – spalučeńni sloŭ, nie źviazanyja pamiž saboj zlučnikami (za vykliučeńniem i, dy), jakija pieravažna stajać pobač i paŭtarajucca dlia sensavaha padkreślivańnia praciahlaści, bieśpierapynnaści dziejańnia, dlia koĺkasnaha abo emacyjanaĺnaha vydzialieńnia pradmietaŭ, z’jaŭ, asob, dlia ŭzmaćnieńnia prykmiety i stupieni jakaści, śćviardžeńnia abo admaŭlieńnia i inš.
  Napryklad:

  Plyvie, plyvie za chmaraj chmara… (P.Trus).
  Nie vieru, nie vieru i nie vieru. Hetaha nie mahlo być (K.Krapiva).
  Nikoli, nikoli nidzie nie zabyć, jak chlopcy vychodziać adrankam kasić (P.Broŭka).
  I rečka jość. A ryby, ryby! (Ja.Kolas).

 2. Kali pierad slovam, jakoje paŭtarajecca, staić slova toĺki abo i toĺki ci imienna, to koskami vydzialiajecca razam usio heta spalučeńnie.
  Napryklad:

  Pierad Labanovičam usplyŭ vobraz Jadvisi, i znoŭ ab joj, toĺki ab joj, pačaŭ jon dumać (Ja.Kolas).
  Značyć, ty z im, imienna ty z im, a nie jon z taboju (A.Kulakoŭski).
  U jaho, i toĺki ŭ jaho, chaciela b jana vučycca mužnaści, vysakarodstvu, addanaści spravie (A.Vasilievič).

 3. Kali pierad kožnym slovam, jakoje paŭtarajecca, staić zlučnik i, to pierad im stavicca koska.
  Napryklad:

  I huduć, i huduć pa azimaj raĺli traktary (M.Tank).
  Hlucha šepča lies zialiony, i šumić jon, i šumić (Ja.Kolas).
  Koska stavicca pierad dalučaĺnymi zlučnikami i, dy, jakija stajać pry paŭtoranym slovie z udakladnieńniem.
  Napryklad:
  Ja pakachaŭ ciabie z dziacinstva, i pakachaŭ da ślioz (P.Trus).

 4. Koskaj nie raździaliajucca pry paŭtornym užyvańni slovy, jakija stajać pobač:
  dva slovy, źviazanyja adzinočnymi zlučnikami i, dy (u značeńni i):

  Chvalia pavietra dryžyć i dryžyć (Ja.Kolas).
  Kruhom byla vada i vada (Ja.Maŭr).
  Dni biahuć dy biahuć (Ja.Kolas);
  dva adnoĺkavyja abo adnakaraniovyja slovy, kali nastupnaje slova ŭžyvajecca z admoŭjem nie: bylo nie bylo, prasi nie prasi, chočaš nie chočaš, dahoniš nie dahoniš, kupiŭ nie kupiŭ, zlaviŭ nie zlaviŭ, dreva nie dreva, brat nie brat, i jon nie jon, nasić nie pieranasić, vazić nie pieravazić, prasić nie daprasicca, čakać nie dačakacca, kapać nie dakapacca, skazać nie skažaš, zrabić nie zrobiš i inš.;
  dva adnoĺkavyja slovy, kali nastupnaje slova ŭžyvajecca z čaścicaj dyk i paŭtarajecca dlia ŭzmaćnieńnia miery dziejańnia, stupieni jakaści: zakinuŭ dyk zakinuŭ, padskočyŭ dyk padskočyŭ, skakać dyk skakać, strasianuŭ dyk strasianuŭ, viecier dyk viecier, pavodka dyk pavodka, čalaviek dyk čalaviek.
  Kali samaliot kruta pajšoŭ uniz, Saška nie spalochaŭsia: skakać dyk skakać (M.Lyńkoŭ).

Zapościć
Adpravić