Praviĺna!

Koska pamiž slovami, jakija paŭtarajucca §47

  1. Koskaj raździaliajucca adnoĺkavyja slovy i radziej – spalučeńni sloŭ, nie źviazanyja pamiž saboj zlučnikami (za vykliučeńniem i, dy), jakija pieravažna stajać pobač i paŭtarajucca dlia sensavaha padkreślivańnia praciahlaści, bieśpierapynnaści dziejańnia, dlia koĺkasnaha abo emacyjanaĺnaha vydzialieńnia pradmietaŭ, z’jaŭ, asob, dlia ŭzmaćnieńnia prykmiety i stupieni jakaści, śćviardžeńnia abo admaŭlieńnia i inš. Napryklad:
  1. Kali pierad slovam, jakoje paŭtarajecca, staić slova toĺki abo i toĺki ci imienna, to koskami vydzialiajecca razam usio heta spalučeńnie. Napryklad:
  1. Kali pierad kožnym slovam, jakoje paŭtarajecca, staić zlučnik i, to pierad im stavicca koska. Napryklad:
  1. Koskaj nie raździaliajucca pry paŭtornym užyvańni slovy, jakija stajać pobač: dva slovy, źviazanyja adzinočnymi zlučnikami i, dy (u značeńni i): Chvalia pavietra dryžyć i dryžyć (Ja.Kolas).
Zapościć
Adpravić