Praviĺna!

Pravily pastanoŭki šmatkrop’ja §45

  1. Šmatkrop’je stavicca ŭ kancy apaviadaĺnaha skaza dlia abaznačeńnia niezakončanaści vykazvańnia. Napryklad:
  1. Šmatkrop’je stavicca paślia apošniaha slova pieraličeńnia, kali jano abryvajecca. Napryklad:
  1. Šmatkrop’je stavicca dlia abaznačeńnia niečakanych pierapynkaŭ, pieraryvistaści ŭ maŭlieńni, što ŭźnikajuć u vyniku pieražyvańniaŭ, chvaliavańnia čalavieka abo pošuku sposabu vyražeńnia dumki. Napryklad:
  1. Šmatkrop’je stavicca ŭ pačatku, u siaredzinie, u kancy cytaty, kab pakazać, što ŭ hetych miescach prapuščany slovy. Napryklad:
  1. U lieksikahrafičnych pracach pry propusku častki cytaty-iliustracyi zvyčajna staviacca dźvie kropki. Napryklad:
  1. Kali skaračajecca cytata, u kancy jakoj pavinien stajać pytaĺnik abo kličnik, to hetyja znaki staviacca paślia dźviuch kropak. Napryklad:
  1. Šmatkrop’je stavicca ŭ dyjalohu, kab pieradać maŭčańnie zamiest adkazu na zvarot surazmoŭcy. Napryklad:
  1. Šmatkrop’je stavicca pamiž abzacami pry niečakanym pierachodzie ad adnaho plana apaviadańnia da druhoha. Napryklad:
  1. Šmatkrop’je moža stavicca paślia «nazoŭnaha temy». Napryklad:
Zapościć
Adpravić