Praviĺna!

Pravily pastanoŭki pytaĺnika §43

  1. Pytaĺnik stavicca ŭ kancy prostaha skaza (u tym liku slova-skaza), jakim vyražajecca pramoje pytańnie. Napryklad:
  1. Pytaĺnik stavicca ŭ kancy skladanazaliežnaha skaza, kali pytańnie vyražana ŭ haloŭnaj i dadanaj častkach abo toĺki ŭ haloŭnaj. Napryklad:
  1. Pytaĺnik stavicca ŭ kancy skladanazlučanaha i biazzlučnikavaha skladanaha skaza, kali kožnaja jaho častka abo toĺki apošniaja častka vyražaje pytańnie. Napryklad:
  1. U pytaĺnych skazach z adnarodnymi člienami skaza pytaĺnik moža stavicca paślia kožnaha adnarodnaha čliena z metaj raździalieńnia pytańnia. Napryklad:
Zapościć
Adpravić