Praviĺna!

Koska pry vykličnikach i hukapierajmańniach §54

 1. Koskami addzialiajucca vykličniki, kali jany nie majuć padkreślienaj kličnaj intanacyi i znachodziacca ŭ pačatku ci ŭ siaredzinie skaza.
  Napryklad:

  Ach, druža-klion! Nu jak jaho nie ŭspomnić?.. (P.Trus).
  Milaja! O, koĺki radaści daješ majmu ty sercu maladomu! (Ja.Kupala).
  Och, našto ž ty, nočka, tak pryhoža-mila? (Ja.Kolas).
  Ech, jak slaŭna, jak pryhoža, choraša, prystojna! (Ja.Kolas).
  Ej, dziaciuk malady, nie tužy, nie hliadzi ty skroź śliozy na śviet… (Ja.Kupala).

 2. Koskami addzialiajucca vykličniki i hukapierajmańni, kali jany znachodziacca ŭ siaredzinie abo ŭ kancy skaza ci paŭtarajucca.
  Napryklad:

  Razdoĺlie ŭ luzie, ech, razdoĺlie! (Ja.Kolas).
  Škada, aj, jak škada Iliko (E.Samujlionak).
  Koĺki ŭ liesie hryboŭ, aj-jaj-jaj! (Z.Biadulia).
  Nu, nu, pašavieĺvajsia, – padhaniaŭ jon Aliesia (K.Krapiva).
  Toĺki ŭ druhoj palavinie, dzie śpiać haspadynia i jaje dačka-vučanica, razmašysta i hlucha stukajuć chodziki: jak-tak, jak-tak… (I.Šamiakin).

 3. Nie addzialiajucca koskami vykličniki pierad asabovymi zajmieńnikami.
  Napryklad:

  Oj ty, nočka, čarniavaja noč, aharni cieplynioju mianie… (P.Pančanka).
  Ech ty, – kaža jana, – liepš voś dachaty idzi, a to budzie tabie ad maci (Ja.Bryĺ).

 4. Nie z’jaŭliajecca vykličnikam i nie addzialiajecca koskaj čaścica o pry zvarotku, admoŭi, śćviardžeńni, a taksama nie addzialiajucca koskaj uzmaćniaĺnyja čaścicy, adnoĺkavyja pa hukavym skladzie z vykličnikami.
  Napryklad:

  Ja nie dlia vas, pany, o nie, u čas voĺny piesieńki skladaju… (Ja.Kupala).
  O tak, tak, plany majuć vykliučnuju roliu va ŭsiakaj spravie (M.Lyńkoŭ).
  Mikolu ž adnamu aj-joj jak ciažka (Ja.Bryĺ).
  Ja jašče oho jaki dužy! (I. Šamiakin).

Zapościć
Adpravić