Praviĺna!

Nieskladovaje ŭ i u skladovaje §15

  1. Nieskladovaje ŭ pišacca zhodna z bielaruskim litaraturnym vymaŭlieńniem paślia halosnych: pry čarhavańni [u] z [ŭ]: u pačatku slova (kali heta slova nie pačynaje skaz i pierad im niama znakaŭ prypynku): na ŭvieś dzień (ad usich), mocny ŭdar (ad udaru), chaciela ŭziać (chacieŭ uziać), sonca ŭzimku (miesiac uzimku), kryki «ŭra» (kryk «ura»), dlia ŭnijata (z unijatam), va ŭniviersitecie (pierad univiersitetam), na ŭźviej-viecier (ściah uźviŭsia), liedźvie ŭčuŭ (raptam učuŭ); u siaredzinie slova paślia halosnych pierad zyčnymi: aŭdyjencyja, saŭna, faŭna, aŭdyjakasieta, aŭra, daŭn, džoŭĺ, kaŭčuk, maŭzier, maŭr, paŭza, raŭnd; alie: traur; pry čarhavańni [l] z [ŭ]: daŭ, myŭ, kazaŭ, zmoŭkli, voŭk, šoŭk, ščoŭk, poŭny, koŭźki, moŭčki, paŭmietra, boŭtać; alie: palka, pamylka, siejalka, Aldan, Alžyr, Albanija, Volha, Valdaj, Balharyja; pry čarhavańni [v] z [ŭ]: laŭka (lava), kryŭda (kryvy), znoŭku (novy), aŭsa (avios), baćkaŭ (baćkavy), kroŭ (kryvi), liuboŭ (liubovi), karoŭ (karova), hatoŭ (hatovy), aŭčyna, aŭtorak, kaŭboj, aŭhur, Aŭstryja, Aŭdoćcia, Aŭrora, Kaŭkaz, Boŭš, Roŭda, aŭhijevy stajni; alie: kraina V’jetnam, raka Vltava, armija V’jetkonha, zmahańnie za V’jenćjan. U kancy zapazyčanych sloŭ nienacisknoje u nie skaračajecca: frau, Šou, Landau, Karatau, Dachau, Ciemirtau, tok-šou, nou-chau.

  2. Huk [u] pad naciskam nie čarhujecca z [ŭ]: da úrny, Bresckaja únija, hrupoŭka úĺtra, norma i úzus, nasili únty, čulasia úchańnie, aúl, baúl, aúkać, u vykličnikach u (u, niahodniki!), uch (uch ty!), uj (uj, jaki śmiešny!).

  3. Huk [u] nie čarhujecca z [ŭ] u zapazyčanych slovach, jakija zakančvajucca na -um, -us: prezidyum, kansilium, radyus, straus, sous i vytvornych ad ich.

  4. Huk [u] na pačatku ŭlasnych imion i nazvaŭ zaŭsiody pieradajecca vialikaj litaraj U skladovaje biez nadradkovaha značka: va Uźbiekistan (dlia ŭźbiekaŭ), na Uraĺskich harach (na ŭraĺskich darohach), na Ukrainie (za ŭkraincaŭ), za Uladzimira, kalia Uladzislava, da Usiaslava.

Zapościć
Adpravić