Praviĺna!

Pravapis je, jo, ja ŭ skladanych slovach §7

  1. U pieršaj častcy skladanaha slova litara je zachoŭvajecca niezaliežna ad taho, na jakim skladzie nacisk u druhoj častcy: sienakasílka, sierpadziúb, vierchnieaziorśki, bielabrýsy, ziemlietrasiéńnie, śvietapóhliad, śviežavýmyty, śviežamaróžany, sienažáć.
    Kali pieršaj častkaj skladanych sloŭ z’jaŭliajecca asnova vielik-/vialik-, napisańnie litar je abo ja zaliežyć ad taho, jaki sklad u druhoj častcy naciskny: kali pieršy – pišacca je, kali druhi – pišacca ja: vielikadúšny, vielikarúśki, vielikamúčanik, vielikaśviéćki; Vialikabrytánija, vialikadziaržáŭny, vialikahalóvy.

  2. U pieršaj častcy skladanaha slova litara jo zachoŭvajecca pry nacisku nie na pieršym skladzie druhoj častki i zamianiajecca na je, kali nacisk na pieršym skladzie druhoj častki: liohkaatlietýčny, liodadrabílka, miortvanaródžany, miodavaréńnie; liedaréz, miedahónka, liehkadúmna.

  3. U skladanych slovach zlučaĺnyja halosnyja o, jo pišucca toĺki pad naciskam, halosnaja a – u liubym nienacisknym skladzie: iĺnovalaknó, Vadóchryšča, kuródym, časópis, hielijohraf, marozaŭstójlivy, pryborabudaŭníčy.

  4. Zlučaĺnaja halosnaja je ŭ skladanych slovach pierachodzić u ja, kali nacisk na pieršym skladzie u druhoj častcy skladanaha slova: bajazdóĺny, zierniaschóvišča, ziemliarób, žyćciarádasny, kryviatvórny; alie: bojeprypásy, žyćcieapisáńnie, ziemliekarystáńnie, zierniebabóvy.
    Zlučaĺnaja halosnaja je ŭ skladanych slovach zachoŭvajecca, kali druhaja častka pačynajecca z ŭ (u nieskladovaha): ziernieŭbóračny, vohnieŭstójlivy.
    Skladanaskaročanyja slovy pry napisańni zvyčajna razhliadajucca jak prostyja slovy z adnym naciskam: ziamfónd, liashás.

Zapościć
Adpravić