Praviĺna!

Ličebniki §37

  1. Pišucca razam: skladanyja koĺkasnyja ličebniki, apošniaj častkaj jakich z’jaŭliajucca -dziasiat, -ście, -sta, -sot: šeśćdziasiat, dźvieście, trysta, piaćsot; skladanyja paradkavyja ličebniki, apošniaj častkaj jakich z’jaŭliajucca -dziasiaty, -soty, -tysiačny, -miĺjonny i inš.: piacidziasiaty, trochsoty, dvuchtysiačny, siamimiĺjonny, piacimiĺjardny, dvuchsotpiacidziesiacivaśmimiĺjonny i inš.

  2. Asobna pišucca sastaŭnyja koĺkasnyja, paradkavyja i drobavyja ličebniki: sto dvaccać piać, tryccać try, tysiača piaćsot adzin, sto dvaccać piaty, tryccać treci, tysiača piaćsot pieršy, dva z palovaj, piać z čvertkaj, try piatyja, piać dziasiatych, siem sotych.

  3. Pišucca praz zlučok: paradkavyja ličebniki, napisanyja ličbami, pry spalučeńni ich z kančatkami, častkami kančatkaŭ, sastaŭnymi častkami ŭ vyhliadzie sloŭ: 25-y, na 10-m km, 31-ha, 10-miĺjonny, 18-miĺjardny; ličebniki, napisanyja slovami abo ličbami, jakija abaznačajuć pryblizny lik: vosiem-dzieviać hadoŭ, dźvie-try hadziny, siomaje-vośmaje stahoddzie, 2-3 hady.

  4. Stavicca praciažnik: u skladanych i sastaŭnych ličebnikach prybliznaha liku: praz tryccać piać – tryccać siem hadoŭ, 50–60-ja hady; pry ŭmoŭnym pieraličeńni: artykuly 2–7, 1–10 klasy.

Zapościć
Adpravić