Praviĺna!

Adnamarfiemnyja prynazoŭniki §21

  1. Prynazoŭniki ab, nad, pad, pierad pry spalučeńni z formami asabovaha zajmieńnika ja, što pačynajucca źbieham zyčnych, pišucca z dadatkovym a: aba mnie, nada mnoj, pierada mnoj. Prynazoŭnik z zamianiajecca ŭ padobnych vypadkach na sa: sa mnoj; alie: z mianie. Prynazoŭnik u nabyvaje formu va ŭ spalučeńniach sa slovami z pačatkovym u: va ŭniviersitecie, va ŭračystaściach, va ŭročyščy.

  2. Varyjant sa prynazoŭnika z zhodna z vymaŭlieńniem pišacca pierad źbieham zyčnych, kali pieršy z ich – šypiačy abo śviściačy: sa školy, sa škipieram, sa svajakami, sa śmiechu, sa zbrojaj, sa starych časoŭ, sa svaimi siabrami, sa zvonam, sa zdymka, vieličynioj sa šracinu, sa źničkaj; alie: z bratam, z praŭdaj, z pliača, z hrukatam, z ćvikom, adno z dvuch.

Zapościć
Adpravić