Praviĺna!

Litary o, jo, e, je

Litary o, jo §2

  1. Litara o pišacca toĺki pad naciskam: hod, kot, skroź, šoŭk, kólas, móva, dóŭha, pósud, aról, šólach, pliačó, daróha, razhórtvać, dapamóha, dadatkóva, žnivó, depó, vódar, ókańnie, óda, óptam, órden, ófis, ópiera, Ob, Orša, Omsk, Obninsk, Osla, Oksfard, Orsk, Tókia, Vaterlóa.

  2. Litara jo pišacca pad naciskam: lios, vioska, siostry, ciomny, cioply. Litara jo pišacca nie pad naciskam u slovach z koraniem jod- i jot-: jodapirýn, jotácyja, jotaváńnie.

  3. Litara jo pišacca ŭ skladanych slovach z pieršaj častkaj radyjo-: radyjostancyja, radyjohrama, radyjoantena. Kali pieršaja častka skladanaha slova ŭtvorana ad nazvy chimičnaha eliemienta radyj, to pišacca litara je, jakaja z’jaŭliajecca zlučaĺnaj halosnaj: radyjebijalóhija, radyjeaktýŭnaść, radyjemietrýčny, radyjeizatóp i inš. U pieršym skladzie pierad naciskam u hetym vypadku pišacca ja: radyjamiétryja, radyjachímija, radyjalóhija, radyjahráfija.

Litary e, je §3

  1. Litara e pišacca: u pačatku vykličnikaŭ e, ehie, ehie-hie, ej, ech; paślia prystaŭnoj litary h u slovie hety i vytvornych ad jaho (dahetuĺ), a taksama ŭ vykličnikach he, hej i nazvach litar (be, ve i inš.); paślia šypiačych, [r], [d], [t] i ćviordaha [c]: žerdka, žemčuh, šery, našeście, čerstvy, ček, naradžeńnie, abudžeńnie, reki, rezać, chaladeča, sardečny, pusteča, miastečka, ceny, u ruce.

  2. U pačatku zapazyčanych sloŭ litary e, je jak pad naciskam, tak i nie pad naciskam pišucca ŭ adpaviednaści z litaraturnym vymaŭlieńniem: éra, esé, éŭryka, épas, étyka, Eŭklíd, Eŭrypíd, Elísta; jéhier, jéraś, jeretýk, Jeŭrópa, jeŭrapiéjśki, Jeŭpatóryja, Jereván, jerevániec, Jeŭfrát. Na kancy zapazyčanych niaźmiennych sloŭ, a taksama ŭlasnych imion i hieahrafičnych nazvaŭ paślia zyčnych, akramia l, k, pišacca e: kupé, reziumé, renamé, kafé, halifé, kašné, kabierné, frykasé, plisé, karaté, dekaĺté; Strúve, Mierymé, Ejvé, Chasé, Mórze, Tabídze, Bryhvádze, Kaba-Viérde, Dušanbé, San-Tamé; alie: sáĺta-martálie, filié, kamiunikié, pikié.

  3. Litara e ŭ zapazyčanych slovach paślia hubnych zyčnych, a taksama paślia z, s, n pišacca zhodna z litaraturnym vymaŭlieńniem. Tak, slovy kapéla, survétka, ekzempliár, majanéz, tunéĺ, sérvis, internét pišucca z litaraj e, a slovy miedáĺ, miéniedžmient, niérvy, parlámient, pierśpiektýva, haziéta, siervíz – z litaraj je.

  4. U zapazyčanych slovach, adznačanych u punktach 2 i 3 hetaha parahrafa, napisańnie e, je vyznačajecca pa sloŭniku.